Ogólnopolskie Seminarium Kobudo Kata – Brenna 2020

W dniach 4-5 stycznia 2020 w Brennej odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Federacji poświęcone doskonaleniu form OYAMA Kobudo Kata z udziałem szefów klubów, kierowników wyszkolenia technicznego, sędziów oraz uczestników kursów Instruktora Sportu i Trenera II klasy OYAMA PFK. W mityngu, któremu przewodniczył Hanshi Jan Dyduch 8 dan, wzięło udział przeszło 130 osób z całego kraju.
Nie zabrakło tam również przedstawicieli Piotrkowskiego Klubu Oyama Karate „WASHI”.
Sobotnie zajęcia doskonalenia form z bronią odbyły się pod kierownictwem Shihan Andrzeja Pierzchały 7 dan (Kraków). Szef wyszkolenia technicznego Związku w asyście Sensei Jakuba Kowalika 3 dan przeprowadził cztery treningi poświęcone:
Tonfa Kihon 1-3 i Taizan oraz Bo Kihon 1-2, Tsion i Soki.
Na zakończenie Seminarium, każdy szef ośrodka otrzymał pendrive z Kata z bronią, nagrany przez Sensei Dariusza Szulca 4 dan i Sensei Jakuba Kowalika pod kierunkiem Shihan Andrzeja Pierzchały.

W niedzielę, w godzinach przedpołudniowych odbyły się warsztaty sędziowskie poświęcone punktowej ocenie Kata, które z podziałem na dwie grupy, przeprowadzili równolegle Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec) i Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok).
W godzinach popołudniowych odbyły się zajęcia kursu trenera II klasy w OYAMA karate a także egzamin końcowy Kursu Instruktora Sportu OYAMA PFK.